Zarządzanie ryzykiem w handlu Forex – na co zwrócić uwagę?

Zarządzanie ryzykiem bądź innymi słowy zarządzanie kapitałem jest jednym z kluczowych elementów decydujących o sukcesie bądź porażce w handlu walutami Forex. W dzisiejszych czasach, kiedy kupujemy i sprzedajemy przez internet, a czas naszych transakcji to czasem zaledwie kilka minut, bardzo łatwo jest popełnić błędy, które kosztować nas mogą fortunę. Właśnie dlatego zarządzanie ryzykiem jest tak ważnym elementem podczas inwestowania.

Analiza fundamentalna i techniczna oraz strategie inwestowania

Pierwszą zasadą w zarządzaniu ryzykiem jest przeanalizowanie szans na pomyślne zakończenie naszej transakcji. Jak w każdej innej dziedzinie, także w trade Forex wiedza jest podstawą sukcesu. Analiza fundamentalna oraz techniczna biorą pod uwagę wszystkie czynniki, które wpływają na sytuację na rynku oraz nasze szanse na zyski. Określenie punktu wejścia i wyjścia z rynku, dokładne trzymanie się opracowanej strategii i nie pozwolenie na zbędne emocje, które mogą pokrzyżować nam plany to niezbędne działania, które musimy podjąć przed transakcją.

Przed przystąpieniem do inwestowania należy określić, jaka jest maksymalna kwota, którą możemy stracić. Chociaż nikt nie chce myśleć o potencjalnych stratach to ustanowienie limitu oraz momentu, w którym wycofamy się z transakcji jest niezmiernie ważne. Do tego celu pomocny jest mechanizm stop loss, który automatycznie zamyka transakcję. Jeśli potencjalna strata jest zbyt wysoka, inwestor nie powinien otwierać takiej pozycji.

Płynność rynku oraz stosunek zysku do ryzyka

Określenie płynności polega na upewnieniu się, że istnieje wystarczająca liczba kupców oraz sprzedawców danej waluty w określonej cenie, którzy zagwarantują łatwą i efektywną inwestycję. W przypadku Forex, płynność walut z grupy major nigdy nie jest problemem, jednakże o płynności decyduje również broker, z którym współpracujemy. Z tego właśnie powodu tak ważne jest wybranie cieszącego się dobrą reputacją i uczciwego brokera.

Kolejnym aspektem jest określenie stosunku zysku do ryzyka dla danej transakcji, czyli tak zwany RP. Uważa się, że najlepszy stosunek zysku do ryzyka wynosi co najmniej 3:1 co oznacza, że ryzyko jest trzykrotnie mniejsze, niż potencjalny zysk. Nie zawsze jednak inwestor rozumie, jak odnosi się to do jego całkowitego kapitału, dlatego zakłada się, że maksymalna wartość procentowa jednej transakcji nie powinna przekraczać 1-2% naszego kapitału. Trzymanie się tej wartości znacząco zmniejsza nasze szanse na poważne straty.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa jest jedną z najbardziej ekscytujących, ale również dość ryzykownych mechanizmów Forex. Im wyższa dźwignia tym niższy depozyt zabezpieczający podczas inwestowania o naprawdę wysokie stawki. Stosowanie wysokiej dźwigni np. 100:1 może w oka mgnieniu przynieść ogromne zyski, ale również wyzerować konto inwestora. Z tego właśnie powodu tak ważne jest opracowanie odpowiedniej strategii i panowanie nad emocjami podczas inwestowania w Forex.

Należy pamiętać, że zarządzanie ryzykiem nie jest jego wyeliminowaniem, ale jedynie zmniejszeniem. Każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę z tego, że straty są nieodłączną częścią inwestycji i dlatego kwoty, które ryzykujemy nigdy nie powinny przekraczać marginesu bezpieczeństwa.

(Visited 53 times, 1 visits today)